Aplikacja EVERSENSE NOW (udostępnienie danych)

Czy mogę upoważnić kilka osób do monitorowania moich danych?

Tak. Aplikacja mobilna Eversense Now umożliwia zaproszenie maksymalnie 5 osób do
wyświetlenia Twoich danych.

Jak osoba upoważniona będzie otrzymywała powiadomienia?

Upoważniona osoba, która ma zainstalowaną aplikację Eversense NOW będzie miała dostęp do
trendów i zdarzeń wysokiego i niskiego poziomu glukozy użytkownika systemu Eversense XL.
Dane dotyczące glukozy są synchronizowane z aplikacją Eversense NOW co około 5 min.

Czy osoba, której chce przekazywać dane musi mieć kompatybilne urządzenie?

Tak. Aplikacja Eversense NOW dostępna jest obecnie na urządzeniach z systemem iOS.

Czy muszę mieć konto, aby otrzymywać dane o stężeniu glukozy bliskiej osoby?

Aby korzystać z Eversense NOW musisz pobrać aplikację ze sklepu App Store. Aplikacja jest
bezpłatna. Następnie należy nieodpłatnie założyć konto w aplikacji i się zalogować. Cały proces
rejestracji i logowania jest intuicyjny i realizowany w ramach aplikacji.

ODCZYT DANYCH Z SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII EVERSENSE XL

Czy mogę wysyłać dane z systemu Eversense XL?

Tak, istnieje możliwość udostępnienia wybranych danych z aplikacji i przesłanie ich np. do poradni.

Jak długo trwa pierwsza kalibracja systemu?

Po zakończeniu 24-godzinnej fazy rozruchu systemu należy wykonać kalibrację na podstawie 4 badań
próbek krwi z palca, w odstępie od 2 do 12 godzin, przy czym wszystkie pomiary cukru we krwi muszą
być wykonane w ciągu 36 godzin.

Jak często trzeba kalibrować system Eversense XL?

System ciągłego pomiaru glikemii Eversense XL wymaga 2 kalibracji w ciągu doby, w odstępie co 10-12 godzin.

Co to jest kalibracja?

Kalibracja jest to wykonanie pomiaru stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru, oraz
wprowadzenie wyniku do odbiornika CGM w celu zachowania dokładności odczytów glikemii z sensora.
Kalibracja powinna być wykonywana regularnie, dwa razy w ciągu doby.

Czy trzeba wykonywać pomiar cukru we krwi standardowym glukometrem podczas użytkowania systemu Eversense XL?

Tak. System wymaga regularnej kalibracji (min. 2 razy dziennie) w celu zachowania dokładności
odczytów glikemii z sensora.

Co zrobić w sytuacji znacznych różnic w pomiarach przy pomocy glukometru i CGM?

W sytuacjach znacznych różnic w wynikach stężenia glukozy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 801 080 104. Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfowym danego operatora.

Czy dane będą takie same jak w badaniu glukometrem?

CGM polega na pomiarze stężenia glukozy w płynie śródtkankowym. Pomiar odbywa się za pomocą
sensora umieszczonego pod skórą, natomiast glukometr mierzy stężenie glukozy we krwi
włośniczkowej. Mogą wystąpić niewielkie różnice glikemii pomiędzy pomiarem wykonywanym
glukometrem a systemem Eversense XL, podobnie jak innymi systemami CGM. Różnice w odczytach
glukozy mogą wynikać z metody pomiaru, ponieważ glukoza do płynu śródtkankowego dociera z
fizjologicznym opóźnieniem, dlatego wyniki odczytów mogą się nieznacznie różnić.

Jak długo system przechowuje dane?

Aplikacja przechowuje historię stężeń glukozy w zakresie maksymalnie 90 dni. System umożliwia
generowanie raportów i ich archiwizację komputerową.

Jak mogę pobrać aplikację do systemu Eversense XL?

Aplikacja Eversense jest bezpłatna i można ją pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play.

Z jakimi systemami współpracuje system?

Eversense XL wymaga smartfona z systemem Android bądź Apple iPhone, iPod lub iPad wyposażony
w funkcję Bluetooth Smart. Aplikacja Eversense działa również na urządzeniu Apple Watch. Lista
kompatybilnych urządzeń znajduje się tutaj.

Jakie dane mogę znaleźć w aplikacji?

W aplikacji Eversense znajdują się dane dotyczące: aktualnego stężenia glukozy odczytane z sensora
w czasie rzeczywistym, tempa i kierunku zmian poziomów glukozy, wykresów zmian stężenia
poziomów glukozy, alarmów (dotyczących hipoglikemii lub hiperglikemii), zdarzeń, takich jak posiłki,
aktywność fizyczna i przyjmowanie leków, w tym insuliny i innych lekarstw.

PROCEDURA ZABIEGU UMIESZCZENIA SENSORA POD SKÓRĄ

Czy sensor trzeba usunąć?

Sensor działa do 180 dni (gwarancja producenta do 150 dni). Po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia terminu jego usunięcia. Zabieg usunięcia sensora może być połączony z jednoczesną wymianą na nowy sensor.

Czy w miejscu umieszczenia sensora zostanie blizna?

Wszczepienie sensora wymaga powierzchownego nacięcia skóry, podobnie jak w przypadku
skaleczenia. W zależności od cech osobniczych pacjenta może ono pozostawić niewielką bliznę lub
wygoić się bez pozostawienia śladu.

Czy umieszczenie sensora jest bolesne?

Zabieg umieszczenia sensora pod skórą odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

Czy do zabiegu implantacji sensora trzeba się przygotować?

Zabieg wykonywany jest w placówce medycznej  przez lekarza posiadającego kwalifikacje do wykonania takiego zabiegu. W celu prawidłowego przeprowadzenia zabiegu zaleca się aby była to placówka rekomendowana przez Roche. 

Gdzie przeprowadzany jest zabieg umieszczenia sensora?

Zabieg wykonywany jest w placówce medycznej przez lekarza posiadającego kwalifikacje do wykonania takiego zabiegu. W celu prawidłowego przeprowadzenia zabiegu zaleca się aby była to placówka rekomendowana przez Roche.

Czy zabieg jest płatny?

Zabieg nie jest dodatkowo płatny.

Kto przeprowadza zabieg umieszczenia sensora?

Prosty zabieg wprowadzenia lub/i  usunięcia sensora wykonywany przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny. 

Elementy systemu EVERSENSE XL

Czy można zmienić lub wyłączyć alarmy wibracyjne?

Po włączeniu funkcji „nie przeszkadzać“ w aplikacji Eversense nadajnik przestanie przesyłać
powiadomienia wibracyjne powiązane z alertami niekrytycznymi. Alarmy krytyczne będą w dalszym
ciągu dostarczane w postaci alarmów wibracyjnych odczuwanych na ciele. Aplikacja mobilna będzie
nadal przekazywała i archiwizowała wszystkie alarmy i powiadomienia.

Czy alarm wibracyjny obudzi mnie w nocy?

System Eversense XL jako jedyny posiada alarmy wibracyjne, które odczuwane są na ciele nawet
podczas snu. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia alarmu dźwiękowego na smartfonie w aplikacji
Eversense.

Jak odczuję alarmy wibracyjne?

W momencie pojawienia się alarmu nadajnik zaczyna wibrować na ciele.

Kiedy pojawiają się alarmy wibracyjne?

Alarmy wibracyjne pojawiają się w sytuacjach zbyt szybkiego wzrostu lub spadku stężenia glukozy w
zależności od indywidualnych ustawień parametrów systemu. Ostrzegają osoby chore na cukrzycę
przed zbliżającymi się hipoglikemią i hiperglikemią.

Na czym polegają alarmy i jak się je ustawia?

Alarmy to górne i dolne wartości glikemii, ustawione w systemie Eversense XL, indywidualnie dla
każdego pacjenta, których przekroczenie uruchamia powiadomienie użytkownika, umożliwiając mu
podjęcie właściwych działań korygujących.

Czy mogę się kąpać z nadajnikiem?

Nadajnik systemu Eversense XL jest wodoodporny do 1 metra zanurzenia przez 30 minut.

Czy mogę latać samolotem z włączonym nadajnikiem?

Tak. Nadajnik może być włączony w trakcie lotu. Stosowanie systemu ciągłego monitorowania
glikemii Eversense XL w liniach lotniczych jest bezpieczne. Należy jednak przestrzegać
miejscowych przepisów oraz zaleceń linii lotniczych dotyczących korzystania z urządzeń
mobilnych.

Czy nadajnik również trzeba wymieniać co 6 miesięcy?

Nie. Nadajnik działa przez 12 miesięcy. W tym czasie nadajnik jest objęty gwarancją udzielaną
przez producenta.

Jak blisko aplikacji musi znaleźć się nadajnik, by prawidłowo przesyłał dane?

Zasięg pomiędzy aplikacją i nadajnikiem wynosi maksymalnie 7,6 metra.

Jak często trzeba ładować nadajnik?

Nadajnik należy zawsze ładować codziennie, pełne 15 minut, aż do całkowitego naładowania,
podłączając go do gniazda ściennego. Komfortowo nadajnik można na przykład zdjąć na czas
kąpieli, w tym czasie naładować, a następnie przykleić na nowo.

Na czym polega codzienna obsługa systemu Eversense XL?

System Eversense XL wymaga ładowania nadajnika oraz kalibracji.

Jak często trzeba zmieniać plaster?

Plaster powinien być wymieniany codziennie. W zestawie Eversense XL znajduje się odpowiednia
ilość na każdy dzień.

Jak umieszcza się nadajnik?

Nadajnik należy przymocować do skóry bezpośrednio nad sensorem za pomocą dwustronnego
plastra. Z jednej strony przylegać ma do tylnej części nadajnika, natomiast druga, przylepna
warstwa silikonu, przylegać ma do skóry.

Gdzie umieszcza się nadajnik?

Nadajnik powinien być umieszczony w górnej części ramienia nad umieszczonym pod skórą
sensorem za pomocą plastra. Zestaw plastrów znajduje się w zestawie.

Jak długo działa sensor?

Zgodnie z informacją producenta sensor może podawać odczyty do 180 dni (gwarancja producenta do 150 dni).

Gdzie umieszcza się sensor?

Sensor jest umieszczony pod skórą w górnej części ramienia.

Pozyskanie systemu EVERSENSE XL

Czy dzieci mogą korzystać z systemu ciągłego monitorowania glikemii?

Obecnie brak jest opublikowanych badań przeprowadzonych w populacji dzieci – system
Eversense XL jest zarejestrowany do stosowania przez osoby powyżej 18 roku życia.

Czy Eversense XL obejmuje refundacja?

Aktualnie refundacja nie obejmuje zakupu systemu ciągłego monitorowania glikemii Eversense XL.

Jaka jest cena systemu Eversense XL?

System Eversense XL dostępny jest w dwóch ofertach cenowych : 

oferta 180  dni – 7 550 PLN ** (skład systemu: 1x sensor,1x  nadajnik, zestaw plastrów (1X 180szt)) 

oferta 360 dni – 12 500 PLN **(skład systemu: 2 x sensor, 1x nadajnik, zestaw plastrów (2X180szt))

 

Oferujemy również możliwość rozłożenia płatności na 10 rat  (kredyt konsumencki Santander Bank Polska S.S): 

 

0% odsetek 

0% prowizji 

0% RRSO 

 

**Zwrot poniesionych kosztów proporcjonalny do liczby niewykorzystanych dni w ramach przewidywanego okresu używania 

dotyczy pkt. 11 umowy „W przypadku, gdy sensor przestanie zapewniać odczyty przed upływem 180 dni od dnia implantacji sensora, w wyniku czego rzeczywisty okres używania Systemu przez Korzystającego będzie krótszy niż 180 dni, ROCHE zobowiązuje się zwrócić Korzystającemu odpowiednią część zapłaconego przez niego wynagrodzenia, proporcjonalną do liczby niewykorzystanych dni w ramach przewidywanego okresu używania Systemu, wynoszącego 180 dni. Liczba niewykorzystanych dni, o której mowa powyżej stanowi różnicę między przewidywanym okresem używania Systemu (180 dni) a rzeczywistym okresem używania Systemu przez Korzystającego”

Jakie są przeciwskazania dla systemu Eversense XL?

Lista przeciwwskazań znajduje się tu.

Czy muszę mieć zaświadczenie od mojego lekarza prowadzącego?

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu należy zapoznać się z listą przeciwskazań do korzystania z systemu. Lista przeciwskazań znajduje się na naszej stornie internetowej.  Należy skonsultować z lekarzem  prowadzącym kwalifikację do zbiegu. 

Gdzie można kupić system Eversense XL?

Aby zamówić system ciągłego pomiaru glikemii Eversense XL należy zadzwonić do
przedstawiciela regionalnego. Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

O SYSTEMIE CIĄGŁEGO MONITOROWANIA GLIKEMII

Czym różni się system CGM Eversense XL od FGM i innych typów CGM?

Podstawową cechą odróżniającą systemy CGM (w tym Eversense XL) od FGM jest obecność
alarmów zwiększających bezpieczeństwo, a także archiwizacja wszystkich pomiarów glikemii w
systemie – w FGM zapisane są tylko pomiary sprawdzone w aplikacji przez pacjenta. W tabelce
poniżej przedstawione zostało porównanie systemów.

 

 

*Sensor Eversense XL został zaprojektowany tak, aby działał przez 150 dni. Gwarancja
producenta na działanie sensora wynosi 150 dni, ale może również podawać odczyty do 180 dni.

Dla kogo jest przeznaczony system Eversense XL?

System CGM Eversense XL jest przeznaczony dla osób od 18. roku życia, chorujących na
cukrzycę typu I i II.

Czy system jest połączony z pompą insulinową?

Nie, jest to niezależny system, który nie jest zintegrowany z pompą insulinową.

Co to jest Eversense XL?

Eversense XL to innowacyjny system do ciągłego monitorowania glikemii z jedynym
długodziałającym sensorem. Sensor umieszczany jest pod skórą na ramieniu i działa do 180 dni*.
Dane o poziomach glukozy wysyłane są do aplikacji na telefonie za pomocą zdejmowanego
nadajnika noszonego na ramieniu.

 

*Sensor Eversense XL pracuje do 150 dni, ale może zapewniać stały odczyt stężenia glukozy do 180 dni.

Co to jest CGM?

Ciągłe monitorowanie glikemii (ang. continuous glucose monitoring – CGM) oznacza ciągły pomiar
stężenia glukozy w organizmie w czasie rzeczywistym. Pomiar stężenia glukozy w płynie
śródtkankowym odbywa się automatycznie co 5 minut, przez 24 godziny na dobę. Daje to 288
pomiarów każdego dnia, a więc poczucie kontroli glikemii, którego nie zapewni klasyczny pomiar
z użyciem glukometru. Zaletą ciągłego monitorowania glikemii jest także dostarczanie informacji i
alarmów pomocnych w wykrywaniu epizodów hipoglikemii i hiperglikemii, prezentowanie tempa
zmian glikemii (trendów) oraz wskazania jak dieta, aktywność fizyczna, leki lub inne czynniki
związane ze zdrowiem mają wpływ na jej zmienność.